logo bachelier finance society

11th World Congress of the Bachelier Finance Society

Hong Kong, China

1-5 June 2020

Main Organizers
Nan Chen (The Chinese University of Hong Kong)
Duan Li (City University of Hong Kong)
Xunyu Zhou (Columbia University)

Scientific Committee
Carol Bernard
Bruno Bouchard
Rama Cont
Darrel Duffie
Masaaki Fukasawa
Kay Giesecke
Xin Guo
Monique Jeanblanc
Charles-Albert Lehalle
Duan Li
Vadim Linetsky
Frank Riedel
José Scheinkman
Jianfeng Zhang
Xunyu Zhou

Plenary speakers
List will be published soon